Wielki Tydzień - Wielki Piątek

Drugi dzień Triduum Paschalnego. Jezus w Ogrodzie Oliwnym zostaje pojmany, a następnie prowadzony pod Wysoką Radę, gdzie ma miejsce jego przesłuchanie. Od Annasza po Kajfasza, od Piłata po Heroda, prowadzony niczym największy zbrodniarz. W tradycji Kościoła, Wielki Piątek to dzień upamiętnienia Męki Pańskiej. Wierni wstrzymują się od pokarmów mięsnych przestrzegając post ścisły. Wieczorem ma miejsce Liturgia Męki Pańskiej, która nie jest Liturgią eucharystyczną, bowiem Bóg tego dnia sam składa się w ofierze. Podczas niej ma miejsce odsłonienie krzyża i zaniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Kiedyś w tradycji “ludowej” miały miejsce inne czynności, takie jak sadzenie czosnku wczesnym rankiem, wstrzymywanie się od czesania włosów, wszystkie czynności powinno robić się pośpiesznie bez lenistwa. Dziś skupimy się na męce naszego Pana, a następnie rozważymy jej najważniejsze momenty.