Wielki Tydzień - Niedziela Palmowa

Zaktualizowano: 29 mar 2021

Dziś 28 marca przeżywamy Niedzielę Palmową, tym samym rozpoczynając Wielki Tydzień. Za nami czterdzieści dni pokuty, postu i pojednania. Postarajmy się aby ten nadchodzący czas Wielkanocą przeżyć w sposób szczególny jednocząc się z cierpiącym Chrystusem. Z tej okazji, począwszy od dziś do następnej Niedzieli, publikowane będą artykuły z serii Wielki Tydzień, opisujące wydarzenia mające miejsce w tych szczególnych dniach.


Niedziela Palmowa


Niedziela rozpoczynająca okres Wielkiego Tygodnia. Określenie “Palmowa” pochodzi z XI wieku, kiedy to wprowadzono zwyczaj święcenia palm. Dziś Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy, witają go tłumy wiwatujących ludzi, radośnie wołając:


„Niech żyje Król, potomek Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana! Chwała Królowi!” Mt:21

Ci sami ludzie za niespełna pięć dni skażą Go na śmierć i ukrzyżują.

Krótka myśl


Spełniają się słowa napisane przez proroka Zachariasza


“Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” Za, 9:9-10

Jezus nie przyjeżdża do Jerozolimy na koniu niczym król, lecz na osiołku. Nie nawołuje do powstania przeciwko Rzymianom, a jednak jest nazywany przez tłum - Królem! Swoją postawą wjeżdżając na osiołku, który symbolizuje łagodność Jezusa, ukazuje pokorę i posłuszeństwo. Osioł od dawna był używany przez ludzi posiadających władzę państwową i religijną. Dla przykładu Mojżesz czy Abraham właśnie używali osłów. Słowa Zachariasza całkowicie wypełniają się w Chrystusie. Wjazd Jezusa zbiegł się z żydowskim świętem Paschy, w tym czasie wielu Izraelitów przybywało do stolicy, których witano, niektórzy z nich słyszeli o wskrzeszeniu Łazarza, chcieli zobaczyć Jezusa. Zgodnie z prawem żydowskim baranek miał zostać zabity i spożyty czternastego dnia miesiąca. Na kilka dni przed zabiciem zwierzęcia (10-tego dnia), należało odłączyć go od stada. Stąd wszystkie wydarzenia, które miały miejsce pokrywają się tym co działo się z barankiem. Święty Jan Chrzciciel mówił:


“Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” J 1:29-34

Dlatego więc wjazd Jezusa można nazwać “odłączeniem baranka na śmierć”. Wskazują na to słowa Świętego Jana:


„A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii […]. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie” (Jan 12:1,12-13)

Co warto dodać, pierwszą czynnością jaką uczynił Chrystus po wjeździe do Jerozolimy było zaprowadzenie porządku w domu jego Ojca, w świątyni.


„A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: Napisano: i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców” Łk 19:45-46

Refleksja na dziś


Czy jestem cierpliwy i pokorny jak Jezus? Czy w swoich czynach ukazuję łagodność? Czy potrafię zaufać Chrystusowi?


#niedzielapalmowa #wielkitydzień #wielkipost

 

Poprzedni artykuł:

Ewġenju Borg - "święty człowiek"


Źródło:

"Rekolekcje z ikoną - Wjazd Jezusa do Jerozolimy"

"Okładka artykułu"

 

MR

32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie