W prawdziwej wolności...

Od lat pokolenia zadają sobie pytanie - “Co to znaczy być wolnym?”, “Czy jestem wolny?”

Dla każdego z nas określenie “wolność” ma inną definicję, każdy z nas w inny sposób określa wolność, ale co jeśli stwierdzę, że ludzie nie wiedzą, czym jest wolność, człowiek nie potrafi kochać i miłować wolności, która jest darem od Boga…


Czym jest wolność?


Jeśliby zapytać przypadkową osobę, - czym dla niej jest wolność. Myślę, że usłyszałbym bardzo podobną odpowiedź, do tego stwierdzenia - wolność to możliwość decydowania o sobie, o swoich wyborach. Możliwość wybrania opcji spośród wielu.

Pokuszę się o stwierdzenie, w mojej ocenie bardzo trafne, że wolność często przeradza się w “samowolę”, czyli zjawisko bardzo negatywne, ograniczające często drugiego człowieka, który też ma prawo do wolności, więcej - każdy z nas ma prawo być wolnym.

Podczas swojego przemówienia w Berlinie Jan Paweł II, powiedział bardzo ważne słowa, które charakteryzują wolność:


Człowiek jest powołany do wolności” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Ale na tych słowach Papież Polak nie zakończył, mówił dalej:


Wolność nie oznacza prawa do samowoli. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, naraża wolność na śmiertelny cios. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy.” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Nasza wolność nie może przerodzić się w samowolę, czyli zaprzeczenie wolności, jej wypaczenie. Prawdziwa wolność opiera się na prawdzie. Nasza wolność rozwinie się tylko i wyłącznie jak będziemy opierać ją na zasadach prawdy, miłości i solidarności. Myślę, że do tego wszystkiego możemy dodać te słowa, które równie trafnie określają, czym jest wolność:


Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy” Jan Paweł II

Odpowiedzialność jest to kolejny ważny punkt, który dopełnia regułę wolności. Bez niego wolność nie jest wolnością a tworem ją przypominającym.


Czym jest odpowiedzialność?


Mówiąc najprościej, jest to umiejętność odpowiadania za własne czyny, nie tylko te dobre, ale i złe. To właśnie bez odpowiedzialności, wolność przerodzi się w samowolę, której za wszelką cenę musimy unikać, ponieważ prowadzi ona nie tylko do samozniszczenia człowieka, ale do destrukcji społeczeństwa.


“Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka” Alexis de Tocqueville

Można powiedzieć, że naszą odpowiedzialność kształtuje sumienie, które jest obecne w duszy każdego człowieka. Kto dał nam sumienie? Społeczeństwo? Nie! Dar ten ma każdy z nas w głębi swojej duszy od urodzenia. Czujemy wewnętrznie co jest dobre, a co jest złe. Nasza dusza, nasze serce nam to podpowiada, nie społeczeństwo. Naszym obowiązkiem jest nauczyć się być odpowiedzialnym, że nie możemy żyć z przekonaniem “władzy”, z destrukcyjnym przekonaniem “samowoli”. W naszej świadomości musi być fakt, że każdy z nas odpowie za swoje czyny jak nie przed doczesnym sądem to z pewnością przed wiecznym. Nikt nie jest w stanie uciec od odpowiedzialności za własne czyny. Naszym obowiązkiem jest pamiętać, że każdy z nas odpowiedzialny jest przed Bogiem Ojcem, od którego wszelka wolność pochodzi.


"W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem... Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo... Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa" KKK 1776

Wolność jest darem


Wszelka wolność pochodzi od Boga, Bóg obdarował swoje Stworzenie wolną wolą, możliwością podejmowania wyboru, nie tylko o sprawach doczesnych, ale i wiecznych. Bóg na tyle kocha swoje dzieło, że pozwolił mu wybrać pomiędzy Nim a wszelkimi innymi sprawami. Bóg nie zmusza nas do kochania Go, to my sami możemy zdecydować o tym, czy będziemy kochać Ojca. Bóg dając człowiekowi wolną wolę, dał również szereg wskazówek, pomocy w postaci sumienia, przykazań, aby jego owce nie zagubiły się w wolności.


Człowiek nie zawdzięcza wszystkiego samemu sobie, lecz jest stworzeniem Bożym; nie jest panem swego życia ani też życia innych; jeśli pragnie być człowiekiem w prawdzie, musi słuchać i być posłusznym.” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Ludzie w codziennej gonitwie za życiem zapomnieli o prawdziwej wolności, zapomnieli, że prawdziwa wolność pochodzi tylko i wyłącznie od Boga, zapomnieli czym, owa wolność jest, zapomnieli jak ją kochać… Wyjdę ze stwierdzeniem, że człowiek nie wie, czym jest wolność i nie potrafi jej miłować, do momentu jak jej nie straci, bowiem i jest to kolejna prawda, jaką przedstawia nam Jan Paweł II:


Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba zapłacić wysoką cenę. Wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar; wymaga czujności i odwagi wobec zagrażających jej sił wewnętrznych i zewnętrznych.” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Wolność ma wysoką cenę, można powiedzieć najwyższą. Jezus umarł za nas na krzyżu, za naszą wolność. Ofiarował swoje życie w imię wolności. To właśnie Chrystus czyni -mnie, ciebie - wolnym. To właśnie Jezus Chrystus jest wolnością!


Nikt nie może się uchylać od osobistej odpowiedzialności za wolność.” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Każdy z nas odpowiedzialny jest za wolność nadaną od Boga, nie możemy jej stracić, zmarnować. W wolności musi być miłość, bez miłości nie będzie wolności. Jeśli chcemy być naprawdę wolni, musimy kochać.


Jeśli ktoś doświadczył miłości, doświadczył również wolności. Człowiek w miłości przekracza siebie samego, wyzwala się, ponieważ zależy mu na innym człowieku, ponieważ pragnie, by życie drugiego człowieka było udane. Padają wówczas bariery egoizmu i człowiek odnajduje radość wspólnego działania dla wyższych celów. Szanujcie godność człowieka od pierwszych chwil jego ziemskiej egzystencji aż do ostatniego tchnienia!” Jan Paweł II, Berlin 23.06.1996

Wielki Post


Niech ten czas Wielkiego Postu w obliczu straszliwych wydarzeń będzie czasem umiłowania wolności, jaką jest Jezus Chrystus. Podczas tych kilku tygodni zanurzmy się w prawdę, nauczmy się miłować, kochać i szanować wolność. Pamiętajmy, że każdy z nas powołany jest do wolności, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy! Ponieważ wolność to miłość, wolność to solidarność, wolność to prawda, wolność to ofiara i wolność to także sprawiedliwość.


Podczas okresu Wielkiego Postu pamiętajmy o tych trzech ważnych słowach, za którymi winny iść nasze czyny - Post, Modlitwa i Jałmużna. Pościmy za bliźnich, którzy doświadczają braku wolności, to, co byśmy sami wykorzystali - ofiarujmy i nie zapominajmy o modlitwie, która potrafi zdziałać cuda.


Szatan na każdym kroku będzie próbował nam tę wolność odebrać, oferując w zamian swoją “kłamliwą wolność”. Nie dajmy się skusić złu, jak uczynili to Adam i Ewa, pamiętajmy, że wolność to Bóg.


Refleksja na dziś


Czym jest dla mnie wolność? Czy czuję się odpowiedzialny za własne czyny i mam świadomość, że zostanę z nich rozliczonych na końcu ziemskiej pielgrzymki? Każdy z nas powołany jest do wolności, a odbierając wolność bliźniemu, odbieramy ją sobie - zastępując ją “samowolą”, która złudnie przypomina oryginał, ale jest tylko i wyłącznie nic niewartą kopią mającą na celu zaślepić nasz umysł i postrzeganie świata. Nie zapominajmy w okresie Wielkiego Postu o tych trzech ważnych słowach, za którymi winny iść czyny - Post, Modlitwa i Jałmużna.


W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” Ga 6, 9:10

#wolność #odpowiedzialność #wielkipost #post #modlitwa #jałmużna

 

Poprzedni artykuł:

Pokój wartością moralną


Źródło:

"Przemówienie pożegnalne przed Bramą Brandenburską"

"Okładka artykułu"

 

MR

21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Wspólnota