Synod wspólną drogą Kościoła

10 października w Watykanie miało miejsce uroczyste otwarcie XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów przez Ojca Świętego Franciszka. Synod jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła i dotyczy nas wszystkich. Niestety nie wszyscy wiemy czym jest właściwie Synod i o co w nim naprawdę chodzi...


Trochę z historii


Synod Biskupów został powołany do życia przez ówczesnego Ojca Świętego Pawła VI – 15 września 1965 roku. Synod zbierać się może na trzy sesje - Zwyczajną, Nadzwyczajną i Specjalną. Ostatni Synod sesji specjalnej, był poświęcony Amazonii w 2019 roku. Z greckiego “synodos” - oznacza “wspólną drogę”, Synod to nic innego jak wspólna droga, spotkanie, konsultacja i rozmowa z Ludem Bożym w kwestiach ważnych dla Kościoła. Droga Synodalna to również wzajemne słuchanie i wyciąganie wniosków.


Synod 2021-2023


Tegoroczny Synod, na który zaprasza nas wszystkich Papież Franciszek jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Kościoła. Pragnie On zaprosić każdą wierzącą, ochrzczoną osobę do wspólnej Drogi Synodalnej. Franciszek nie chce, aby Synod kończył się na zebraniu Biskupa Rzymu z pozostałymi biskupami, On pragnie dopuścić do niego każdego z nas, aby Duch Święty przemówił przez wszystkich, aby każdy z nas mógł coś powiedzieć, w jaki sposób kształtować wspólny dom jakim jest Kościół. Nigdy w dziejach Kościoła, żaden Papież nie odwoływał się tak szeroko do wiary Ludu Bożego - to właśnie czyni go wyjątkowym i można powiedzieć, niepowtarzalnym. Składać się on będzie z trzech etapów i ostatecznie potrwa do października 2023 roku - kończąc się XVI Spotkaniem, Biskupów w Watykanie. Kluczową dla nas fazą tego procesu jest faza lokalna, etap diecezjalny, do którego zaproszeni jesteśmy my. Rozpoczyna się on już dzisiaj 17 października i potrwa do kwietnia przyszłego roku. Celem etapu lokalnego jest wzajemne słuchanie, konsultacja na poziomie parafialnym, w celu opracowania wspólnej drogi.


Komunia-uczestnictwo-misja


Synod ten, odbywać się będzie pod hasłem: "Ku Kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja". Wszyscy jesteśmy zgromadzeni w jednej wierze. Komunia, która nas łączy ma swoje głębokie korzenie w miłości i jedności Trójcy Świętej. Jesteśmy pojednani z Ojcem i zjednoczeni w Duchu Świętym, dlatego każdy z nas ma do odegrania jakąś rolę, przez każdego z nas Duch Święty ma coś do powiedzenia – wszyscy jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa. Kościół jest po to, aby ewangelizował, ma to wymiar głęboko misyjny. Nie możemy być skoncentrowani wyłącznie na sobie. Celem Procesu Synodalnego, jest umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na peryferiach, nie tylko duchowych, ale także społecznych, geograficznych, ekonomicznych czy politycznych.


Synod szczepionką na klerykalizm?


W działaniach Papieża Franciszka, możemy dostrzec jego krytyczne stanowisko wobec klerykalizmu, jego widoczny sprzeciw temu zjawisku. Propozycja Drogi Synodalnej w takiej, a nie innej formie jest jawnym i dosyć mocnym uderzeniem i nawołaniem do porzucenia klerykalizmu i pokazaniem, że w dzisiejszym Kościele nie ma dla niego miejsca. Sam etap diecezjalny, który dopuszcza osoby nie tylko duchowne, ale i świeckie do Drogi Synodalnej, wyraźnie pokazuje, że Franciszek pragnie zaprosić nas wszystkich i raz na zawsze wypędzić z Kościoła klerykalizm.

Kardynał Mario Grech, obecny sekretarz generalny Synodu Biskupów w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, przyznał, że:


“To będzie swego rodzaju szczepionka na klerykalizm.” - Sekretarz generalny Synodu Biskupów Mario Grech

Refleksja na dziś


Jak odbieram zaproszenie Papieża Franciszka do wspólnej Drogi Synodalnej? Czy czuję się zaproszony i pragnę kształtować dom jakim jest Kościół. Czy pragnę, aby Duch Święty przeze mnie przemówił i pomógł nam kroczyć wspólną drogą, podczas której będziemy się wzajemnie słuchać. Zastanów się - Co Bóg pragnie nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas prowadzić...


#synod #wspólnadroga #dialog #klerykalizm

 

Poprzedni artykuł:

Zgubne przywiązanie


Źródło:

"Vademecum Synodu o synodalności"

"Okładka artykułu - logo Synodu 2021-2023"


Przydatne linki:

Oficjalna strona Synodu 2021-2023

 

MR

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Wspólnota